หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

admin mtihm
2020-11-26 11:33:19


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

          16 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร เข้าแนะนำหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่

ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวนิดา  02 160 1285

คุณเอมอร 02 160 1282

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์  096 881 7165

หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/MTIHMSSRU